Văn bản pháp luật

Tổng hợp quy định thiết kế PCCC ở Việt Nam hiện tại

30/01/2023
Một công trình trước khi được tiến hành thi công sẽ phải được cấp giấy...

Thủ tục phê duyệt phương án chữa cháy

16/02/2017
THỦ TỤC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY I- TRÌNH TỰ THỰC...

HỒ SƠ NGHIỆM THU PCCC

07/02/2017
HỒ SƠ NGHIỆM THU PCCC BAO GỒM   1. Hồ sơ hoàn công PCCC (01 bộ) ký đóng...

HỒ SƠ THẨM DUYỆT PCCC

07/02/2017
HỒ SƠ THẨM DUYỆT PCCC BAO GỒM   1. Hồ sơ kiến trúc, kết cấu, điện,...

THÔNG TƯ 47/2015 HƯỚNG DẪN VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ ...

06/02/2017
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI...