Văn bản pháp luật

Thủ tục phê duyệt phương án chữa cháy

16/02/2017
THỦ TỤC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY I- TRÌNH TỰ THỰC...

HỒ SƠ NGHIỆM THU PCCC

07/02/2017
HỒ SƠ NGHIỆM THU PCCC BAO GỒM   1. Hồ sơ hoàn công PCCC (01 bộ) ký đóng...

HỒ SƠ THẨM DUYỆT PCCC

07/02/2017
HỒ SƠ THẨM DUYỆT PCCC BAO GỒM   1. Hồ sơ kiến trúc, kết cấu, điện,...

THÔNG TƯ 47/2015 HƯỚNG DẪN VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ ...

06/02/2017
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI...

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-2014/BXD về Hệ thống điệ...

06/02/2017
QCVN 12: 2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và...