Công trình công nghiệp

SHOWROOM MPE

Trung tâm phân phối thiết bị điện MPE Miền

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VAFI

Công trình: NHÀ MÁY SẢN XUẤT VAFI Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống...

NHÀ MÁY NHỰA CHIN HUEI

Công trình: Nhà kho nhà máy nhựa Chin Huei Hạng mục: Thi công PCCC Chủ đầu...

Nhà máy chế biến thủy sản Đà Nẵng

Tên công trình (dự án): Nhà máy chế biến thủy sản Đà Nẵng (giai đoạn...

NHÀ MÁY MP PACK

Hạng mục: Thiết kế và thi công PCCC Đà Nẵng Diện tích đất xây dựng:...

Nhà máy CROW

Hạng mục: Thi công PCCC Đà Nẵng và hệ thống trụ đỡ đường ống chữa cháy...