Tổng quan công trình

Tên công trình (dự án): Nhà máy chế biến thủy sản Đà Nẵng (giai đoạn 2).

Địa chỉ xây dựng: Lô c1-5, c1-6 đường Phạm Văn Xảo KCN Thủy sản Thọ Quang TP. Đà Nẵng.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy Sản Đà Nẵng

Đơn vị thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng – PCCC Đà Nẵng Toàn Tiến Phát.

Diện tích đất xây dựng: 10.880 m2 Diện tích công trình xây dựng: Nhà kho, xưởng: 5.820 m2

PCCC Toàn Tiến Phát PCCC Toàn Tiến Phát

Lưu

Nhà máy chế biến thủy sản Đà Nẵng
5 (2) Đánh giá

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Thủy Sản Đà Nẵng

Địa chỉ công trình

Lô c1-5, c1-6 đường Phạm Văn Xảo KCN thủy sản Thọ Quang TP. Đà Nẵng.

Thư viện ảnh