Tổng quan công trình

Công trình: Nhà làm việc khối an ninh và xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật Công an Quảng Nam.

Hạng mục: thiết kế hệ thống PCCC

Chủ đầu tư: 19 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Địa điểm thi công: Công An Quảng Nam

Quy mô xây dựng: 755m2, trong đó:

– Công trình chính: 12 tầng nổi.

– Sân vườn, các công trình phụ trợ: nhà bảo vệ, trạm điện,…

PCCC Toàn Tiến Phát

PCCC Toàn Tiến Phát PCCC Toàn Tiến Phát PCCC Toàn Tiến Phát PCCC Toàn Tiến Phát

Đánh giá bài viết!

Chủ đầu tư

CÔNG AN QUẢNG NAM

Địa chỉ công trình

19 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Thư viện ảnh