Tổng quan công trình

Hạng mục: Thiết kế hệ thống PCCC Văn phòng làm việc Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Cảnh sát PCCC thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 183 Phan Đăng Lưu, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

PCCC Toàn Tiến Phát

PCCC Toàn Tiến Phát PCCC Toàn Tiến Phát PCCC Toàn Tiến Phát

Đánh giá bài viết!

Chủ đầu tư

Cảnh sát PCCC thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ công trình

183 Phan Đăng Lưu, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Thư viện ảnh