Tuyển dụng Kỹ sư Xây dựng, Kỹ sư điện hoặc Cơ khí động lực

Thông báo tuyển dụng kỹ sư xây dựng, kỹ sư điện hoặc cơ khí ...

26/10/2023
1. Mô tả công việc - Triển khai lập hồ sơ thiết kế PCCC. - Triển khai bản...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG, KỸ SƯ ĐIỆN HOẶC CƠ KHÍ ...

07/05/2022
Mô tả công việc Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng vật tư, chất lượng...

Tuyển dụng Kỹ sư Xây dựng, Kỹ sư điện hoặc cơ khí động lực

06/08/2019
Mô tả công việc Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng vật tư, chất lượng...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG, KỸ SƯ ĐIỆN HOẶC CƠ KHÍ ...

23/03/2019
Mô tả công việc Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng vật tư, chất lượng...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

21/03/2019
[TUYỂN GẤP] Mô tả công việc (Kế toán vật tư) Thực hiện cập nhật...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

02/03/2018
Mô tả công việc Thực hiện cập nhật số liệu thu chi hàng ngày....