Tuyển dụng Kỹ sư Xây dựng, Kỹ sư điện hoặc Cơ khí động lực

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG, KỸ SƯ ĐIỆN HOẶC CƠ KHÍ ...

06/07/2017
Mô tả công việc Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng vật tư, chất lượng...