Tuyển dụng Kỹ sư Xây dựng, Kỹ sư điện hoặc Cơ khí động lực

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG, KỸ SƯ ĐIỆN HOẶC CƠ KHÍ ...

02/03/2018
Mô tả công việc Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng vật tư, chất...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG, KỸ SƯ ĐIỆN HOẶC CƠ KHÍ ...

06/07/2017
Mô tả công việc Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng vật tư, chất lượng...