Công Trình

SHOWROOM MPE

Trung tâm phân phối thiết bị điện MPE Miền

SUNLIT SEA HOTEL

1 tầng hầm, 10 tầng nổi và tầng tum, bể bơi

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VAFI

Công trình: NHÀ MÁY SẢN XUẤT VAFI Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống...

NHÀ MÁY NHỰA CHIN HUEI

Công trình: Nhà kho nhà máy nhựa Chin Huei Hạng mục: Thi công PCCC Chủ đầu...

KHÁCH SẠN VAL SOLEIT HOTEL

Công trình: Khách sạn Val Soleit Hotel Hạng mục: Thi công PCCC và tạo áp cầu...

KHÁCH SẠN MINH TOÀN OCEAN

Tên công trình: Khách sạn Minh Toàn Ocean Hạng mục: Thi công hệ thống PCCC,...