MẠNG BÁO CHÁY TỐC ĐỘ CAO NOTI-FIRE-NET

Giá bán: Liên hệ

NOTI-FIRE-NET là thiết bị PCCC Đà Nẵng thông minh tốc độ cao liên kết nhiều tủ trung tâm báo cháy NOTIFIER với nhau thành một vùng. Mỗi tủ trung tâm báo cháy thuộc mạng báo cháy tốc độ cao NOTI-FIRE-NET duy trì chương trình riêng lẻ và tiếp tục hoạt động độc lập, nhưng vẫn gắn kết và như là một phần của mạng lưới thống nhất chung.

MẠNG BÁO CHÁY TỐC ĐỘ CAO NOTI-FIRE-NET
5 (1) Đánh giá

Đang cập nhật