Đầu báo nhiệt

Giá bán: Liên hệ

  • Đầu báo Thermotech 302 Series hoạt động trong khoảng phạm vi giám sát từ 2 đến 3 độ của mức được thiết lập sẵn, bất kể tốc độ hay cường độ gia tăng nhiệt. Các đầu báo này có hai mức nhiệt độ 135°F (57.2°C) và 194°F (90°C).
  • Đầu báo 302 Series là thiết bị PCCC Đà Nẵng mở và được thiết kế đặc biệt cho hệ thống PCCC.
Đầu báo nhiệt
5 (1) Đánh giá

Đang cập nhật