Thủ tục phê duyệt phương án chữa cháy

Ngày 16/02/2017

THỦ TỤC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY

I- TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:
Bước 1 Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2 Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ:

– Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Trên sông (368 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

– Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 (phụ trách công tác PCCC & CNCH quận Hải Châu) (181 Phan Đăng Lưu, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

– Phòng Cảnh sát PC&CC số 2- (phụ trách công tác PCCC & CNCH quận Thanh Khê) (K460/2, Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

– Phòng Cảnh sát PC&CC số 3- (phụ trách công tác PCCC & CNCH quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn) (Tổ 1A, khối phố Thành Vinh, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

– Phòng Cảnh sát PC&CC số 4- (phụ trách công tác PCCC & CNCH quận Liên Chiểu) (Đường số 6, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

– Phòng Cảnh sát PC&CC số 5- (phụ trách công tác PCCC & CNCH quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang) (Tổ 75, khu E, xã Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

* Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo.

* Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:

– Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;

– Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.

* Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ; từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Tết, lễ).

Bước 3 Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.
II – CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Trực tiếp tại các đơn vị thuộc Cảnh sát PCCC Đà Nẵng.

Thành phần và số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ:

Gồm 01 văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở, kèm theo 02 phương án chữa cháy của cơ sở đã được người có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án duyệt, ký tên, đóng dấu.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn

giải quyết

Chưa quy định cụ thể.
Đối tượng thực hiện Người đứng đầu cơ sở được quy định tại Phụ lục II- Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014.
Cơ quan thực hiện TTHC Phòng Cảnh sát PC&CC các địa phương, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Trên sông.
Kết quả thực hiện TTHC Phương án chữa cháy của cơ sở đã được phê duyệt.
Phí, lệ phí Không có.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu phương án chữa cháy của cơ sở (mẫu số PC11 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA).
III- YÊU CẦU VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC

Không.

IV- CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và sửa đổi, bổ sung năm 2013.

2. Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

3. Thông tư 66/2014/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC.

Xem chi tiết tại file đính kèm

Thủ tục phê duyệt phương án chữa cháy
5 (1) Đánh giá