Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-2014/BXD về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

Ngày 06/02/2017

QCVN 12: 2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng có nội dung trình bày một số vấn đề cơ bản như sau: Quy chuẩn chung, quy định về kỹ thuật, quy định về kiểm tra, tổ chức thực hiện.

Tải file đính kèm

QC 12-2014BXD

>>Xem ngay : Dịch vụ tư vấn thẩm định pccc Đà Nẵng

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-2014/BXD về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng
5 (1) Đánh giá