Tuyên truyền về công tác PCCC tại Công ty TNHH MTV Xi măng Đà Nẵng

Ngày 24/08/2017

Ngày 16/8/2017, Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy phối hợp với lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xi măng Đà Nẵng tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật về PCCC cho cán bộ công nhân viên làm việc tại Công ty.

Tại buổi tuyên truyền, các cán bộ Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy đã phổ biến một số nội dung chính cơ bản của Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, đặc biệt những điểm mới lưu ý như: Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong công tác PCCC; trách nhiệm tuyên truyền; chế độ, chính sách cho lực lượng PCCC cơ sở… và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Đồng thời hướng dẫn các kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy; quy trình cứu chữa một vụ cháy; hướng dẫn nhân viên cơ sở cách xử lý tình huống khi có cháy, nổ và thoát nạn một cách an toàn; cách sử dụng trang thiết bị chữa cháy tại chỗ; trao đổi các vấn đề thực tế liên quan đến công tác PCCC tại cơ sở.

Tuyên truyền về công tác PCCC tại Công ty TNHH MTV Xi măng Đà Nẵng
Hướng dẫn CBCNV Công ty cách xử lý sự cố đối với bình gas.

Qua đợt tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người đứng đầu và nhân viên cơ sở trong công tác phòng cháy và chữa cháy, nắm rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong công tác phòng cháy và chữa cháy là bảo vệ tính mạng, tài sản của tập thể, cá nhân, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Qua đó, ta nhận thấy rằng việc nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân viên về PCCC đóng vai trò rất quan trọng trong việc hạn chế cháy nổ xảy ra tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất. Trong đó, việc sử dụng các loại bình chữa cháy là điều cần thiết và bắt buộc đối với mọi người. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng như thế nào cho an toàn và hiệu quả nhất thì bạn có thể tham khảo ngay tại đây: https://pccctoantienphat.vn/thiet-bi-pccc-da-nang-cach-su-dung-cac-loai-binh-chua-chay/

Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về Phòng cháy

Đánh giá bài viết!