TTP kết thúc năm 2022 với những ghi nhận, quan tâm của các cấp

Ngày 11/01/2023
PCCC Toàn Tiến Phát
Cảm ơn sự ghi nhận của quận Cẩm Lệ
PCCC Toàn Tiến Phát
Lễ ra mắt HH PCCC thành công tốt đẹp

PCCC Toàn Tiến Phát PCCC Toàn Tiến Phát

PCCC Toàn Tiến Phát
sự cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của ae công ty trên mọi công trường
Đánh giá bài viết!