TTP kết thúc năm 2022 với những ghi nhận, quan tâm của các cấp

Ngày 11/01/2023
Cảm ơn sự ghi nhận của quận Cẩm Lệ
Lễ ra mắt HH PCCC thành công tốt đẹp

sự cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của ae công ty trên mọi công trường
Đánh giá bài viết!