Sẵn sàng cho công tác bảo vệ APEC 2017

Ngày 01/11/2017

Với tinh thần sẵn sàng bảo vệ APEC 2017, Giám đốc Cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã phát lệnh trực sẵn sàng chiến đấu đến toàn lực lượng, các đơn vị chủ động tổ chức họp quán triệt nhiệm vụ cho các lực lượng bảo đảm an toàn PCCC Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Đến thời điểm này, mọi công tác đảm bảo an toàn PCCC cho APEC của lực lượng PCCC đã sẵn sàng, từ nay cho đến ngày khai mạc Tuần lễ cấp cao APEC sẽ đẩy mạnh rà soát tất cả các điểm bảo vệ, tăng cường mọi lực lượng, phương tiện sẵn có, tiếp tục kiểm tra các khu vực trọng điểm để bảo đảm một cách tốt nhất.

Sẵn sàng bảo vệ APEC 2017

Giám đốc Cảnh sát PCCC Thành phố lưu ý đến các đơn vị chiến đấu chủ động kiểm tra lại phương án đã dự lường, tăng cường trao đổi thông tin liên lạc đối với các đơn vị liên quan. Lãnh đạo các đơn vị phải kiểm tra, rà soát lại các vị trí đã được phân công, bố trí lực lượng, không để xảy ra tình trạng địa điểm không có cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ; bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác thường trực chiến đấu tại các cơ sở, tổ chức bố trí các lực lượng để có thể điều động kịp thời.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ phải thực hiện đúng điều lệnh Công an nhân dân, có tác phong nghiêm túc. Khi có những trường hợp phát sinh, cần phải thông tin kịp thời cho Trung tâm thông tin chỉ huy để có biện pháp xử lý nhanh nhất.

Theo pccc danang

Đánh giá bài viết!