Luật phòng cháy chữa cháy 2021 cần phải biết

Ngày 14/09/2021

Luật phòng cháy chữa cháy mới nhất sửa đổi và bổ sung thêm nhiều quy định mới. Đó là quy định nào? Nghị định hướng dẫn luật phòng cháy chữa cháy cụ thể ra sao?

Cùng Toàn Tiến Phát, Công ty cung cấp thiết bị Pccc tại Đà Nẵng tốt nhất tìm hiểu luật phòng cháy và chữa cháy!

Quy định luật phòng cháy chữa cháy

luật phòng cháy chữa cháy

Luật phòng cháy và chữa cháy 2013

Quy định luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi bổ sung là văn bản có vai trò quan trọng trong quản lý, nâng cao trách nghiệm của cơ quan nhà nước và người dân phòng cháy chữa cháy. Luật PCCC có các điều khoản quy định rất rõ vấn đề đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản và môi trường trong công tác phòng cháy và chữa cháy.

>> Xem thêm: Tư vấn thẩm định pccc Đà Nẵng

 • Quy định chung
 • Quy định phòng cháy
 • Quy định chữa cháy
 • Quy định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
 • Quản lý Nhà nước về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
 • Quy định khen thưởng và xử lý vi phạm liên quan tới phòng cháy chữa cháy

Bạn có biết Đại học pccc tốt nhất hay không? 

Luật phòng cháy chữa cháy mới nhất

luật phòng cháy và chữa cháy

Nghị định, thông tư sửa đổi và bổ sung luật PCCC

Luật phòng cháy chữa cháy mới nhất được Bộ Công An ban hành 12/2020 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/02/2021. Thông tư luật phòng cháy và chữa cháy mới nhất thay cho thông tư 38/2018/TT- BCA và Thông tư 66/2014/TT- BCA.

Một số điểm mới trong thông tư, nghị định sửa đổi và bổ sung luật phòng cháy chữa cháy như sau:

 • Cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao cập nhật dữ liệu trực tuyến và báo cáo sự cố
 • Quy định phòng cháy: nhà ở, khu dân cư, xưởng sản xuất, phòng cháy chữa cháy rừng… trang bị đầy đủ hệ thống trang thiết bị báo cháy và chữa cháy theo tiêu chuẩn đồng thời cập nhật dữ liệu trực tuyến
 • Chứng chỉ của các cá nhân hành nghề tư vấn luật PCCC sau khi hết hạn được cấp theo quy định và mẫu mới

Điều luật phòng cháy chữa cháy số 40/2013/qh13

luật phòng cháy chữa cháy số 40/2013/qh13

Quy định các loại thiết bị sử dụng trong chữa cháy

Luật phòng cháy chữa cháy số 40/2013/qh13 được Quốc hội khóa XlII thông qua ngày 22/11/2013 tại kỳ họp thứ 6. Luật phòng cháy và chữa cháy sửa đổi, bổ sung một số điều:

 1. Khoản 3 và khoản 6 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Cơ sở là nơi sản xuất, kinh doanh, công trình công cộng, trụ sở làm việc, khu chung cư và công trình độc lập khác theo danh mục do Chính phủ quy định.”

“6. Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở là tổ chức gồm những người được giao nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở, hoạt động theo chế độ chuyên trách hoặc không chuyên trách.”

 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3; bổ sung khoản 3a và khoản 3b vào sau khoản 3 Điều 5 như sau:

“3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

 1. a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy và chữa cháy; xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy; thành lập, duy trì hoạt động đội phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;
 2. b) Ban hành theo thẩm quyền nội quy và biện pháp về phòng cháy và chữa cháy;
 3. c) Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về phòng cháy và chữa cháy;
 4. d) Bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, sử dụng kinh phí phòng cháy và chữa cháy đúng mục đích; trang bị và duy trì hoạt động của dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy; chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy; xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy; bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy; tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả do cháy gây ra;
 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2; bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 6 như sau:

“2. Cơ quan, tổ chức và hộ gia đình có trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy.

2a. Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quy định việc lồng ghép kiến thức và kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng ngành học, cấp học.”

 1. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 8. Ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy

 1. Hoạt động phòng cháy và chữa cháy phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
 2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật sau khi thống nhất với Bộ Công an đối với các quy định về phòng cháy và chữa cháy.
 3. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xây dựng và công bố các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở về phòng cháy và chữa cháy sau khi thống nhất với Bộ Công an.
 4. Áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy và chữa cháy:
 5. a) Tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy và chữa cháy được áp dụng bắt buộc;
 6. b) Tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy và chữa cháy;
 7. c) Bảo đảm tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng.
 8. Tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về phòng cháy và chữa cháy được áp dụng tại Việt Nam trong các trường hợp sau đây:
 9. a) Tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế có quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 10. b) Tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế có quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam hoặc phù hợp với yêu cầu thực tế của Việt Nam và được Bộ Công an chấp thuận bằng văn bản.
 11. Đối với yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy mà chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng cháy và chữa cháy.”

Điều 2.

 1. Bãi bỏ khoản 9 Điều 3.
 2. Bỏ cụm từ “ấp, bản, tổ dân phố” tại khoản 1 Điều 31, điểm b khoản 2 Điều 37 và tên Điều 50; bỏ cụm từ “trưởng ấp, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố” tại điểm b khoản 2 Điều 37; bỏ cụm từ “trưởng ấp, trưởng bản” tại điểm d khoản 2 Điều 37 của Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10.

Điều 3.

 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

 2. Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật

Địa chỉ tư vấn luật phòng cháy chữa cháy mới nhất

nghị định hướng dẫn luật phòng cháy chữa cháy

Thiết kế và thi công phòng cháy chữa cháy tại chung cư cao tầng

Với một doanh nghiệp sản xuất hay nhà dân ở vấn đề phòng cháy chữa cháy ngày càng được quan tâm. Thiết kế pccc tại Đà Nẵng và trực tiếp thi công nên được thực hiện bởi đơn vị uy tín.

Toàn Tiến Phát là thi công pccc tại Đà Nẵng hàng đầu hiện nay. Dịch vụ PCCC của Toàn Tiến Phát chuyên nghiệp, chất lượng và giá tốt.

 • Tư vấn pccc ở Đà Nẵng miễn phí cho quý khách hàng
 • Báo giá dịch vụ đầy đủ và nhanh nhất
 • Thiết kế và thi công pccc trọn gói từ A- Z
 • Thời gian hoàn thiện sớm nhất
 • Chất lượng công trình đạt tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả theo quy định hạn chế tối đa xảy ra tai nạn, rủi do
 • Các thiết bị phòng cháy và chữa cháy nhập khẩu từ thương hiệu lớn
 • Có cam kết và bảo hành, bảo trì lâu dài

Toàn Tiến Phát có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện thi công hệ thống pccc cho nhiều khách hàng đến từ các tỉnh, thành khắp cả nước. Vì vậy, bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng dịch vụ PCCC của chúng tôi.

Thông tin liên hệ:

 

 

Luật phòng cháy chữa cháy 2021 cần phải biết
4 (2) Đánh giá