Kiểm tra công tác bảo dưỡng thiết bị PCCC Đà Nẵng

Ngày 01/06/2017

Phòng Hậu cần & TBKT tiến hành thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, bảo quản bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2017, nhằm phục vụ hội nghị APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng.

Thực hiện theo Quyết định số 855/KH-CSPCCC(HC) ngày 10/05/2017 về việc kiểm tra công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC Thành phố trong 6 tháng đầu năm 2017 và nhằm phục vụ Hội nghị APEC 2017 diễn ra sắp đến tại Đà Nẵng, đã được Giám đốc Cảnh sát PCCC Thành phố phê duyệt.

Từ 29/5 đến ngày 07/6, Phòng Hậu cần & TBKT phối hợp cùng Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy & CNCH đã kiểm tra công tác quản lý, bảo quản bảo dưỡng phương tiện chữa cháy, tình trạng kỹ thuật của xe, máy bơm chữa cháy, các trang thiết bị dụng cụ vật tư (nhiên liệu, thuốc bọt chữa cháy, các nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ chữa cháy, CNCH …) tại các phòng địa phương.

Qua công tác kiểm tra, kịp thời khắc phục những hư hỏng, bổ sung trang thiết bị đảm bảo phát huy tối đa công suất phương tiện hiện có, nâng cao hiệu quả trong công tác chữa cháy và CNCH trên địa bàn thành phố.

Kiểm tra công tác bảo dưỡng thiết bị PCCC Đà Nẵng
Bảo quản, bảo dưỡng xe chữa cháy

 Đội QLTS-PT-VTKT-Phòng Hậu cần & TBKT

Đánh giá bài viết!