Tổng quan công trình

Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống PCCC Đà Nẵng cho chợ Hiệp Đức

Chợ Hiệp Đức – Quảng Nam
5 (1) Đánh giá

Chủ đầu tư

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hiệp Đức

Địa chỉ công trình

Thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Thư viện ảnh