Tổng quan công trình

Hạng mục: Thiết kế PCCC Đà Nẵng cho bãi đỗ xe, nhà ga 9-10-11-12, nhà điều hành.

CÔNG TRÌNH BÀ NÀ
5 (1) Đánh giá

Chủ đầu tư

Đang cập nhật

Địa chỉ công trình

Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng, Vietnam

Thư viện ảnh