Công trình dân dụng

TRẠM XĂNG DẦU LÊ VĂN HIẾN

Hạng mục: Thiết kế và thi công PCCC Đà...

KHU SPA-VILLA ĐẢO XANH

Hạng mục: Thiết kế và thi công PCCC Đà Nẵng Số tầng xây dựng: 02 tầng...

Chợ Hiệp Đức – Quảng Nam

Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống PCCC Đà Nẵng cho chợ Hiệp...

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC TRÍ

Hạng mục: Thiết kế và thi công PCCC Đà Nẵng Diện tích đất xây dựng:...

Showroom Thư Dung

Hạng mục: Thiết kế PCCC Đà Nẵng và thi công hệ thống báo cháy tự động...

KHÁCH SẠN V.N.HO.LI.DAY

Hạng mục: Thiết kế PCCC Đà Nẵng -  Số tầng xây dựng: Gồm tầng hầm,...