Công tác thu quản lý, sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế PCCC

Ngày 14/04/2017

Ngày 10/4/2017, tại Đà Nẵng, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với vụ chính sách thuế – Bộ Tài chính tổ chức khai mạc lớp tập huấn triển khai thực hiện công tác thu, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế PCCC Đà Nẵng quy định tại Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính cho các tỉnh miền Trung Tây Nguyên (16 đơn vị công an các tỉnh và Cảnh sát PC&CC tỉnh, thành phố). Đến dự buổi tập huấn có Đại úy Đoàn Tự Lập- Trưởng phòng Thẩm duyệt Cục Cảnh sát PCCC&CNCH.

Đối tượng tham gia tập huấn gồm lãnh đạo phòng, chỉ huy đội phụ trách công tác thẩm duyệt, cán bộ trực tiếp làm công tác thu, quản lý, sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về PCCC của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng hậu cần Công an các tỉnh; lãnh đạo phòng, chỉ huy đội làm công tác thẩm duyệt thuộc Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về Phòng cháy, lãnh đạo Phòng Hậu cần- Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố.

PCCC Đà Nẵng
Đại diện Ban giám đốc, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cảnh sát PC&CC thành phố Đà Nẵng và Cục Cảnh sát PCCC và CNCH chụp ảnh lưu niệm

 

PCCC Đà Nẵng
Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Thông tư 258/2016/ ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính ban hành thay thế Thông tư 150/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy áp dụng cho các dự án (không bao gồm dự án quy hoạch xây dựng), công trình và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy được quy định tại khoản 2, Điều 15, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

Để giúp các đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật về PCCC, nội dung của lớp tập huấn tập trung hướng dẫn công tác thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế PCCC; trao đổi, thảo luận về khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư tại các địa phương để kịp thời đề xuất thống nhất thực hiện trong thời gian tới.

 

Theo CS PCCC Đà Nẵng

Lưu

Công tác thu quản lý, sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế PCCC
5 (1) Đánh giá