CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ I HH PCCC&CNCH VIỆT NAM

Ngày 10/08/2022

Hiệp Hội PCCC&CNCH được cấp QĐ thành lập số:415/QĐ-BNV ngày 31 tháng 5 năm 2022 và được tổ chức đại hội lần thứ 1 thành công ngày 30 tháng 7 năm 2022 tại trung tâm hội nghị Quốc gia, TTP là thành viên sáng lập của Hiệp Hội PCCC&CNCH Việt Nam, và cũng là thành viên ban chấp hành được đại hội lần thứ 1 bầu. https://vfra.org/ PCCC Toàn Tiến Phát PCCC Toàn Tiến Phát PCCC Toàn Tiến Phát PCCC Toàn Tiến Phát PCCC Toàn Tiến Phát

 

PCCC Toàn Tiến Phát

Đánh giá bài viết!