Tuyển dụng

Pccc Da Nang: 7 kỹ năng thoát hiểm khi chung cư xảy ra hỏa h...

08/06/2018
Pccc Da Nang: Trang bị những kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn, đặc biệt...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

02/03/2018
Mô tả công việc Thực hiện cập nhật số liệu thu chi hàng ngày....

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG, KỸ SƯ ĐIỆN HOẶC CƠ KHÍ ...

02/03/2018
Mô tả công việc Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng vật tư, chất...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG, KỸ SƯ ĐIỆN HOẶC CƠ KHÍ ...

06/07/2017
Mô tả công việc Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng vật tư, chất lượng...