Nghiệm thu, sửa chữa và đưa vào hoạt động xe thang và xe chữa cháy của các đơn vị nghiệp vụ

Ngày 10/12/2017

Thực Quyết định số của Giám đốc Cảnh sát PCCC Đà Nẵng về việc sửa chữa xe chữa cháy Saurus 43A-000.22 và xe thang Vema BKS 43A-002.69 của các đơn vị nghiệp vụ.
Trong 2 ngày (30/11 và 01/12/2017), Phòng Hậu cần & TBKT, Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy & CNCH và Phòng Cảnh sát PCCC số 1 phối hợp với cán bộ kỹ thuật Công ty Vemax (đại diện hãng Vema tại Việt Nam) đã sửa chữa, bảo dưỡng, nghiệm thu, đưa vào sử dụng xe thang và xe chữa cháy theo Quyết định của Giám đốc.
Ngoài ra, các chuyên gia của Công ty Vemax đã hướng dẫn cách vận hành và sử dụng xe cho CBCS Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về CC &CNCH và Phòng Cảnh sát PCCC số 1. Việc nghiệm thu, đưa xe vào hoạt động nhằm nâng cao tính cơ động và hiệu quả trong công tác chữa cháy &CNCH trên địa bàn thành phố.

PCCC Toàn Tiến Phát
Phòng Hậu cần & TBKT

Đánh giá bài viết!