Công trình dân dụng

Sandy Beach Resort-giai đoạn 2

Hạng mục: Thiết kế và thi công PCCC Đà Nẵng (Bao gồm xin phép thẩm duyệt, thi...

CÔNG TRÌNH BÀ NÀ

Hạng mục: Thiết kế PCCC Đà Nẵng cho bãi đỗ xe, nhà ga 9-10-11-12, nhà điều...

Trường Đại học Duy Tân

Hạng mục: Thi công PCCC Đà...